Poslední z nových operačních programů ČR pro využívání fondů EU - Integrovaný operační program (IOP) - schválil 28. února kabinet ve verzi, jež se příliš neliší od té původní. Usnesení vlády bylo pouze rozšířeno o základní cíle strategie "Smart Administration". Vládou tak prošlo všech 24 operačních programů (OP). Únor znamenal i završení technických jednání o nedořešených otázkách Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR a z něj vyplývajících OP. Po náročné sérii jednání byl vyřešen problém zapojení hlavního města Prahy do...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?