Česko nadále jedná s EK o vybraných otázkách Národního strategického referenčního rámce ČR i o OP. Technické konzultace se týkají finančních toků, institucionální kapacity ČR spojené se SF, regionální dimenze ROP, zaměření Integrovaného operačního programu, provázanosti programů podporujících inovace či sféru životního prostředí. Oficiálně budou strategické dokumenty předány EK nejpozději do 6. března.Vzhledem k danému harmonogramu nelze očekávat masovější vyhlašování prvních výzev OP dříve než ve druhé půli t.r. Již v březnu však odstartují...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?