Snaha urychlit v Česku čerpání prostředků ze strukturálních fondů nese ovoce. Podle souhrnných dat zveřejněných MMR přijaly orgány pěti operačních a dvou pražských programů v srpnu celkem 725 nových žádostí o dotaci. Ty reprezentují finanční požadavky v objemu 1,1 mld. Kč. Pokračovalo i schvalování nových projektů a uzavírání smluv s příjemci dotací. V průběhu srpna byla schválena podpora v celkové výši 1,2 mld. Kč. Pokud jde o nasmlouvané projekty, od počátku programovacího období do 31. 8. byly smlouvami pokryty projekty představující zhruba...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?