Ani v letních měsících se v Česku nezastavila distribuce peněz ze strukturálních fondů EU. Podle údajů z monitoringu Ministerstva pro místní rozvoj ČR přijaly v červnu a červenci příslušné orgány pěti operačních programů a dvou jednotných programových dokumentů dalších 1150 žádostí o podporu ze strukturálních fondů. V rámci programů Cílů 1,2 a 3 tak bylo od zahájení programů v roce 2004 do konce července roku 2006 podáno celkem 22 850 žádostí. Vyjádřeno objemem peněz, které by žadatelé rádi z alokace pro roky 2004-2006 získali, jde o více než...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?